09.07.1993 KB wijz. KB 29.06.1973 houdende bezoldigingsregeling van het personeel der ministeries

ondertekenaar
OFFECIERS-VAN DE WIELE Mieke - Min. van Begroting,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
56997
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren