22.06.1993 KB wijz. KB 09.03.1953 betr. de handel in slachtvlees en houdende reglementering van de keuring der hier te lande geslachte dieren

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
57099
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren