*02.07.1993 KB wijz. KB 01.06.1992 (...), wat de inning en invordering van de opbrengst van een inhouding op het vakantiegeld betreft, (...) van de Rijksdienst voor sociale Zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten

ondertekenaar
ANSELME Bernard - Min. van Sociale Zaken,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
57210
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren