21.04.1993 BVE tot wijziging van het BVE 03.05.1991 betreffende het afleveren van vergunningen voor het capteren van water uit de in het Vlaamse Gewest gelegen bevaarbare waterlopen, kanalen en havens

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
VAN DEN BRANDE Luc - Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
57408
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren