18.06.1990 KB houdende vaststelling van de lijst van de technische verpleegkundige verstrekkingen en de lijst van de handelingen die door een arts of een tandarts aan beoefenaars van de verpleegkunde kunnen worden toevertrouwd, alsmede de wijze van uitvoering van die verstrekkingen en handelingen en de kwalificatievereisten waaraan de beoefenaars van de verpleegkunde moeten voldoen

ondertekenaar
BUSQUIN Philippe - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
5858
essentie

nvdr : Het arrest van de Raad van STate nr. 44144 van 21.09.1993 vernietigt in de bijlage I van KB 18.06.1990 de volgende woorden (B.S., 26.11.1993, V.163, (236), 25439) : 1.4 'en verloskunde'
1.8 'afkolven van moedermelk'
7 ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren