15.07.1993 MB wijz. MB 12.07.1983 houdende de genormaliseerde functionele en economische classificering van de ontvangsten en uitgaven in de begroting en de rekeningen van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
58631
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren