14.07.1993 KB wijz. KB 15.05.1991 tot bepaling van de toekenningsmodaliteiten van de bijkomende vergoeding vermeld in art. 21, par. 6 van de wetten houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, gecoördineerd op 20.02.1980

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
Volksgezondheid en Leefmilieu, DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
58724
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren