04.10.1993 KB wijz. KB 30.07.1987 tot uitvoering van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30.04.1962

ondertekenaar
DELCROIX Leo - Min. van Landsverdediging,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
59767
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren