12.10.1993 KB houdende vaststelling van de procedure voor de toepassing van de art. 30 en 35 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987, en van de procedure met betrekking tot het bewijs van de gelijkwaardige vermindering van ziekenhuisbedden in afgeschafte ziekenhuisdiensten zoals bedoeld in art. 5, par. 4, tweede lid, van de wet van 27.06.1978 tot wijziging van de wetgeving op de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging

ondertekenaar
ANSELME Bernard - Min. van Sociale Zaken,
DE GALAN Magda - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
60270
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren