05.10.1993 KB wijz. KB 29.08.1985 tot aanwijzing van de grondregelingen in de zin van art. 2, par. 1, 1° van de Wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DEHAENE Jean-Luc - Eerste Min.,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
60479
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren