*01.10.1993 KB tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Wet 06.08.1993 wijz. art. 10, 11, 12 en 14 van en invoering van een art. 12bis in de Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging (...)

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
60587
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren