*10.09.1993 MB wijz. MB 22.10.1992 aangaande de goedkeuringsmodaliteiten (...) lessentabellen van de eerste graad, de tweede graad, het derde leerjaar in de tweede graad van het beroepssecundair onderwijs (...) secundair onderwijs (...)

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
60653
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren