08.10.1993 MB betr. de rechtstreekse verbindingen van alarmsystemen of alarmcentrales met de politiediensten

ondertekenaar
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
61116
essentie
...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren