22.09.1993 KB wijz. KB 03.05.1991 tot uitvoering van de art. 47, 56septies, 62, par. 3 en 63 van de samengeordende wetten betr. de kinderbijslag voor de loonarbeiders en van art. 96 van Wet 29.12.1990 houdende sociale bepalingen

ondertekenaar
ANSELME Bernard - Min. van Sociale Zaken,
inforumnummer
61251
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren