23.11.1993 Ordonnantie wijz. Ordonnantie 30.07.1992 betr. de milieuvergunning

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
et al.
inforumnummer
61679
essentie
Deze ordonnantie heeft tot doel de herziening van de lijst van de inrichtingen die in het ARAB voorzien zijn, ingedeeld naargelang de klasse en waarvoor een vergunning nodig is voor de exploitatie ervan.
Ze realiseert ook de overeenstemming van de o ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren