09.11.1993 BBHR betr. de aanvragen tot inschrijving van een goed dat tot het onroerende erfgoed behoort op de bewaarlijst en betr. de aanvragen tot bescherming bedoeld in art. 18 par. 2 van Ordonnantie 04.03.1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed

ondertekenaar
GOSUIN Didier - Min. belast met Huisvesting, Leefmilieu, Natuurbehoud en Waterbeleid van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
inforumnummer
61744
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren