*01.09.1993 BVR tot het verlengen van het BVE 17.06.1992 (...) ter uitvoering van het project 'Diversificatie van de studiekeuze van meisjes in de opleidingen voor technisch en beroepssecundair onderwijs' in het voltijds secundair onderwijs

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
61847
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren