25.11.1993 KB wijz. KB 06.12.1990 betr. de verdeling van het bijzondere krediet aan gemeenten op het grondgebied waarvan zich eigendommen bevinden vrijgesteld van onroerende voorheffing

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
62020
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren