08.12.1993 KB tot regeling van de werking van de Bijzondere Commissie van de pensioenen van de plaatselijke besturen

ondertekenaar
ANSELME Bernard - Min. van Sociale Zaken,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
WILLOCKX Freddy - Min. van Pensioenen,
inforumnummer
62633
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren