22.12.1993 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1994 - Leefmilieu - Terugbetaling overnamelasten overeenkomstig de wet 26.03.1971 op de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging (art. 29 - 32)

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
et al.
inforumnummer
62656
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren