Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

05.11.1990 KB wijz. KB 12.08.1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van het aantal leden ervan

Het KB van 12.08.1974 wordt volledig gewijzigd, met uitzondering van de samenstelling van het Paritair Comité (22 gewone leden + 22 plaatsvervangende leden). De betrokkene bedrijfstakken luiden nu als volgt : - de inrichtingen met internaat- of ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren