Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

30.03.1994 Wet houdende sociale bepalingen, Wijziging van art. 90 van Wet 15.01.1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid (art. 130-131)

De periode tijdens dewelke de Koning vrijstelling kan verlenen van de verplichtingen om de gegevens aan de Kruispuntbank van de sociale zekerheid mede te delen wordt met één jaar verlengd, terwijl de duur van deze vrijstelling beperkt wordt (maximum ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren