Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

16.05.1949 Wet betr. het nummeren der candidatenlijsten voor de parlementsverkiezingen

Een art. 115bis betreffende de indiening van een voorstel tot vereniging van lijsten door de kandidaten of hun plaatsvervangers met het oog op het verkrijgen van een gemeenschappelijk volgnummer, wordt in hoofdstuk II, titel IV, van het Kieswetboek ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren