06.07.1969 Wet wijz. de kieswetten en de wet 03.06.1964, houdende het statuut van de gewetensbezwaarden, ten einde stemrecht te verlenen aan de dienstplichtige onderofficieren, korporaals en soldaten in actieve dienst

ondertekenaar
HARMEGNIES Lucien - Min. van Binnenlandse Zaken,
VRANCKX Alfons - Min. van Justitie,
inforumnummer
70121
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren