Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.12.1988 KB tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij art. 25ter van de organieke wet 08.07.1976 betr. de OCMW's, en bij art. 68bis GKW

Dit besluit bepaalt dat het beroep bedoeld in art. 25ter van de organieke wet 08.07.1976 betreffende de OCMW's en in art. 68bis GKW, door middel van een verzoekschrift wordt ingesteld, dat bij een ter post aangetekende brief aan de Raad van State wordt ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren