*31.01.1996 BVR wijz. BVR 31.07.1990 betr. de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen (...) van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel (...) 'Muziek', 'Woordkunst' en 'Dans'

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vice min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
72762
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren