Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

29.07.1994 MB houdende uitvoering, voor wat de gehandicaptensector betreft, van art. 8 van het BVR 15.12.1993 houdende subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector

Voor wat betreft de voorzieningen voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap, zoals bedoeld in het decreet 27.07.1990 houdende de oprichting van een Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een handicap bij ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren