Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.01.1985 Herstelwet houdende sociale bepalingen, Tewerkstelling en concurentievermogen, Versoepeling van het arbeidsrecht, Wijzigingen in de arbeidswet 16.03.1971, art. 76-83

In de arbeidswet 16.03.1971 worden de volgende wijzigingen aangebracht : - een nieuw art. 20bis betreffende een collectieve arbeidsovereenkomst die de overschrijding van de bij art. 19 vastgestelde grenzen kan toestaan, wordt ingevoegd; - art. 22, 23 en ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren