Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

22.01.1985 Herstelwet houdende sociale bepalingen, Tewerkstelling en concurentievermogen, Versoepeling van het arbeidsrecht, Wijzigingen in de wet 08.04.1965 tot instelling van arbeidsreglementen, art. 86-88

Een nieuw lid wordt ingevoegd tussen het derde en het vierde lid van art. 6, 1°, van de wet 08.04.1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, betreffende de meldingen dat het arbeidsreglement moet bevatten in geval van toepassing van de bij ...

Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren