Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

18.11.1994 KB houdende uitvoering van de richtlijn 88/599/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23.11.1988 betr. standaardprocedures voor de controle op de toepassing van verordening (EEG) nr. 3820/85 tot harmonisatie van bepaalde voorschriften van sociale aard voor het wegvervoer en verordening (EEG) nr. 3821/85 betr. het controleapparaat in het wegvervoer

Door dit besluit wordt het personeel van de gemeentepolitie, onder andere belast met de controle bedoeld in art. 2 van de richtlijn 88/599/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 23.11.1988 betreffende standaardprocedures voor de controle op ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren