25.04.1997 KB tot instelling van een 'Infodienst Pensioenen', met toepassing van art. 15, 5°, van Wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels

ondertekenaar
COLLA Marcel - Min. van Volksgezondheid en Pensioenen,
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën en Buitenlandse Handel,
PINXTEN Karel - Min. van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
inforumnummer
78994
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren