23.12.1994 KB wijz. art. 1 van KB 14.09.1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen betr. de plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en tot invoeging van een art. 2bis in hetzelfde besluit

ondertekenaar
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
inforumnummer
79005
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren