14.07.1993 Dec. tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
KELCHTERMANS Theo - Vlaams min. van Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening en Binnenlandse Aangelegenheden,
VAN DEN BRANDE Luc - Min.-president van de Vlaamse regering, Vlaams min. van Economie, KMO, Wetenschapsbeleid, Energie en Externe Betrekkingen,
inforumnummer
79192
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren