28.02.1986 KB wijz. het KB 20.05.1965 houdende bepaling van de samenstelling en de werking van de ministeriële kabinetten

ondertekenaar
BRIL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Openbaar Ambt,
VERHOFSTADT Guy - Min. van Begroting,
inforumnummer
79626
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren