07.10.1987 KB wijz., met het oog op de toepassing ervan op de diensten van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap, KB 28.09.1984 tot uitvoering van wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
BRIL Louis - Staatssecret. voor Openbaar Ambt,
MARTENS Wilfried - Eerste Min.,
MICHEL Joseph - Min. van Openbaar Ambt,
inforumnummer
79944
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren