*23.11.1994 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord 30.04.1993 (...) betr. de bestemming van de milieutaks (...) en wijz. van dec. 23.01.1991 tot oprichting van het Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
inforumnummer
80076
essentie
...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren