11.01.1995 BVR tot bepaling van de procedure van het openbaar onderzoek bedoeld in art. 2 van het dec. 21.12.1994 houdende bekrachtiging van het BVR 16.11.1994 betr. de definitieve aanwijzing van de beschermde duingebieden en van de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, en houdende wijziging van de wet 12.07.1973 op het natuurbehoud

ondertekenaar
DE BATSELIER Norbert - Vlaams min. van Leefmilieu en Huisvesting,
inforumnummer
80082
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren