09.11.1994 BVR wijz. KB 28.06.1962 betr. de machtigingen tot gemeenschappelijk vervoer van leerlingen van onderwijsinrichtingen

ondertekenaar
SAUWENS Johan - Vlaams min. van Verkeer, Buitenlandse Handel en Staathervorming,
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
80104
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren