22.12.1994 Ordonnantie betr. de overname van de provinciale fiscaliteit

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, belast met Ruimtelijke Ordening, Ondergeschikte Besturen en Tewerkstelling,
et al.
inforumnummer
81034
essentie
Deze ordonnantie voorziet in het hernemen van de volgende provinciale taksen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • belasting op de bank- en financieringsinstellingen en de bankautomaten;
  • belasting op de agentschappen voor weddenschapp ...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren