17.02.1995 KB wijz. KB 15.03.1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen

ondertekenaar
DI RUPO Elio - Vice-Eerste Min. en Min. van Verkeerswezen en Overheidsbedrijven,
SANTKIN Jacques - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
81709
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren