07.02.1995 KB nr. 7 tot vaststelling van de doeleinden, de criteria en de voorwaarden van toegestane verwerkingen van de gevens bedoeld in art. 6 van de wet 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (...)

ondertekenaar
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
81800
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren