*14.12.1994 BVR wijz. BVR 31.07.1990 betr. de bekwaamheidsbewijzen, de weddeschalen, (...) en de bezoldigingsregeling van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel voor (...) kunstonderwijs, (...) 'Beeldende Kunst'

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
82961
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren