09.12.1994 Wet wijz. wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 07.08.1987

ondertekenaar
DE GALAN Magda - Min. van Sociale Zaken,
SANTKIN Jacques - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
83119
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren