*21.12.1994 BVR tot vaststelling en indeling van de ambten van de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel (...) buitengewoon secundair onderwijs (...) Vlaamse Gemeenschap (...) opleidingsvorm 4 georganiseerd wordt

ondertekenaar
VAN DEN BOSSCHE Luc - Vlaams min. van Onderwijs en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
83257
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren