05.04.1995 Bijzondere wet wijz. Bijzondere wet 08.08.1980 tot hervorming der instellingen en Bijzondere wet 12.01.1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
83838
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren