*05.04.1995 KB tot vaststelling van de wijze van consignatie en van betaling van de administratieve geldboete bedoeld bij art. 74/4bis van Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging (...)

ondertekenaar
MAYSTADT Philippe - Min. van Financiën,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84014
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren