12.04.1995 KB houdende uitvoering van art. 3, par. 1, tweede en derde lid, van de wet 11.04.1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming voor de verkiezing van het Europese Parlement van 12.06.1994, de provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen van 09.10.1994 en de verkiezingen van 21.05.1995 voor de gelijktijdige vernieuwing van de federale Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Raad van de Duitstalige Gemeenschap

ondertekenaar
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84132
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren