*06.02.1997 KB tot opheffing KB 31.03.1995 wijz. KB 07.08.1939 betr. de beoordeling en de loopbaan van het rijkspersoneel, KB 08.01.1973 tot vastelling van het statuut van sommige instellingen van openbaar nut, KB 29.06.1973(...)

ondertekenaar
FLAHAUT Andre - Min. van Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84258
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren