*03.04.1995 KB tot vaststelling van de voorwaarden waaraan de instellingen bedoeld in art. 5, tweede lid, b, van Wet 08.08.1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen moeten voldoen (...) register (...)

ondertekenaar
DAERDEN Michel - Min. van Wetenschapsbeleid en Infrastructuur,
VANDE LANOTTE Johan - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
WATHELET Melchior - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Economische Zaken,
inforumnummer
84423
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren