07.07.1994 KB tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de gebouwen moeten voldoen

ondertekenaar
DEHOUSSE Jean-Maurice - Min. van Wetenschapsbeleid en Infrastructuur,
SMET Miet - Min. van Tewerkstelling en Arbeid en Gelijke-Kansenbeleid,
TOBBACK Louis - Min. van Binnenlandse Zaken en Ambtenarenzaken,
inforumnummer
84452
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren